• 22 Şubat 2024, Perşembe
Reklam Alanı
haberresim

İSG hakkında bilmediklerimiz

1- İŞ kazaları genellikle çalışma ortamı koşullarından, yönetim hatalarından, zamanında ve yeterli bakım yapılmamasından, insan faktörlerinin gözardı edilmesinden, yeterli ve uygun eğitim verilmemesinden, denetim eksikliğinden veya bu etkenlerin birkaçı ya da tamamının birbiri ile etkileşmemesi sonucu ortaya çıkar.

2- İşçinin iş kazası geçirmiş olması işverene doğrudan  sözleşmesini haklı olarak feshetme hakkı vermemektedir. Kazaya uğrayan işçi hala o işi görmeye devam edebilecek durumda ise ve buna rağmen iş kazası geçirmesi sebebiyle işten çıkarılıyorsa, işveren aleyhine tazminat borcu doğmaktadır.

3- İş kazalarının önüne geçebilmek için en etkili yollardan biri emniyeti sağlamaktır. Güvenli ortamı yaratmak için yapılacak olan çalışmalarla güvenlik sağlanır. Öncelikle iş yerinde emniyetsiz olarak görülen yerler saptanmalı ve çalışma koşulları uygun hale getirilmelidir.

4- Kazaya uğrayanın sigortalı olması, Kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması, Sigortalının yer ve zaman itibariyle 5510/13. maddede sayılan hususlardan birine göre kazaya uğraması, Kazada nedensellik “illiyet” bağının bulunmasıdır.

5- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 3.maddesine göre iş kazası; “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmıştır.

6- Her kazada mutlaka bir insan kusuru vardır. Bundan kaçınılması mümkün değildir. İş kazalarında işçilerin dikkatsiz, tedbirsiz, sinirli, ihmalkar olmaları, kişisel koruyucu malzeme kullanmamaları, alınmış  güvenliği önlemlerini etkisiz hale getirmeleri gibi tehlikeli davranışları da kazayı doğuran bir diğer etkendir.

7- Yapılan istatistikler, meydana gelen iş kazalarının %50'sinİn kolaylıkla önlenebilir mahiyette olduğunu, %48'inin ancak bir etüt ve metotlu çalışma ile Önlenebileceğini, %2'sinin ise önlenmesinin mümkün olmayacağını göstermiştir 

8- İş kazalarının nedenlerinin % 88'i tehlikeli hareketler, % 10'u güvensiz koşullardır. Nedeni bilinmeyen kaza oranı % 2 dir.

9- Bu durumda, işçi ve işveren meydana gelen zarardan kendi kusuru kadar sorumlu olur. İşveren tamamen kusursuz, işçi tamamen kusurlu ise; burada sorumluluğun türü belirleyici olmaktadır. Yani kusura dayalı sorumluluk geçerli ise işveren sorumlu olmayacaktır ve iş kazasından tamamen işçi sorumludur.

10- Kazaya uğrayanın sigortalı olması, Kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması, Sigortalının yer ve zaman itibariyle 5510/13. maddede sayılan hususlardan birine göre kazaya uğraması, Kazada nedensellik “illiyet” bağının bulunmasıdır.

 

 

Gumru Abbasova / ISOHABER