• 22 Şubat 2024, Perşembe
Reklam Alanı
haberresim

İŞ kazalarının yüzde kaçı önlene bilir

“Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan araştırmalar, iş kazalarının yüzde 50'sinin kolaylıkla önlenebilir kazalar olduğunu, yüzde 48'inin ise sistemli bir çalışma ile önlenebileceğini ortaya çıkardığını dile getiren Kaya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, iş kazalarının yüzde 98 oranında ...

Yapılan istatistikler, meydana gelen iş kazalarının %50'sinİn kolaylıkla önlenebilir mahiyette olduğunu, %48'inin ancak bir etüt ve metotlu çalışma ile Önlenebileceğini, %2'sinin ise önlenmesinin mümkün olmayacağını göstermiştir

İş kazalarının yüzde kaçı beklenmeyen bir olaydır?

İş kazalarının nedenlerinin % 88'i tehlikeli hareketler, % 10'u güvensiz koşullardır. Nedeni bilinmeyen kaza oranı % 2 dir. 3- Kaza sonucu meydana gelebilecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez.

İş kazalarının yüzde kaçı insandan kaynaklanır?

Kök nedenlerine bakıldığında güvensiz davranış ve güvensiz durumları oluşturan "insan hatası"dır. Bu bağlamda, iş kazalarının %99'u insan kaynaklıdır denilebilir

İş kazalarının nedenlerinin % 88'i tehlikeli hareketler, % 10'u güvensiz koşullardır. Nedeni bilinmeyen kaza oranı % 2 dir. 3- Kaza sonucu meydana gelebilecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez.

Gumru Abbasova / ISOHABER